กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 ธ.ค. -16 ม.ค. 2558  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (สายงานด้านการเจรจา)


ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments