งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 -28 พ.ย. 2557  พนักงานบริการ (กรมอุทกศาสตร์)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“กองทัพเรือ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=18782 หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ (กรมอุทกศาสตร์)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 – 28 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครเพศชาย มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

        หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ สำเนาประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษานั้นๆ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา, รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป, ใบกองหนุนหรือใบแทน, ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ

         ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าว สามารถสมัครได้ที่ กองบังคับการ กรมอุทกศาสตร์ ถนนริมทางรถไฟเก่า เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๗๐๕๕

สมัครงาน กองทัพเรือ งานราชการ ชลบุรี กองทัพเรือ รับสมัคร สอบ กองทัพเรือ 2557 สอบ กองทัพเรือ 57 กองทัพเรือ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพเรือ :ตนเอง  

.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments