ไม่มีหมวดหมู่

รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -31 ธ.ค. 2557  เจ้าหน้าที่วางแผนและพัฒนาการเดินรถ,เจ้าหน้าที่การตลาด

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“รถไฟฟ้ากรุงเทพ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=18296 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วางแผนและพัฒนาการเดินรถ,เจ้าหน้าที่การตลาด
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ธ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่วางแผนและพัฒนาการเดินรถ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดทำตารางการเดินรถไฟฟ้าให้สามารถรองรับความต้องการของการเดินทางและสอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสาร
จัดทำแผนความต้องการใช้รถไฟฟ้าในการให้บริการ
จัดทำการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับประเภทผู้โดยสารและปริมาณผู้โดยสารที่ใช้รถไฟฟ้า
จัดทำรายงานการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการพัฒนาการเดินรถ
จัดทำรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้อง
จัดเตรียมรายงานสถิติ และประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อเสนอต่อคณะผู้บริหาร/ เสนอต่อ รฟม.
สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการให้บริการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของสายงานปฏิบัติการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ด้านการขนส่ง, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, สถิติ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี ด้านงานวิเคราะห์ งานวางแผน งานระบบบริหารจัดการ
มีความรู้ ความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
มีทักษะในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขและการจัดทำรายงาน
มนุษยสัมพันธ์และการติดต่อประสานงานดี
สุขภาพแข็งแรง และสายตาดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าหน้าที่การตลาด

ความรับผิดชอบหลัก
บริหารจัดการระบบ Customer Relationship Management(CRM)ให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด และจัดทำรายงานประจำเดือน
วางแผนจัดกิจกรรมต่างๆ และดูแลการจัดกิจกรรมทางการตลาด
ประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกในการดำเนินกิจกรรมการตลาด
งานจัดทำรายงาน และเอกสารต่างๆ

คุณสมบัติ
เพศชาย หรือหญิง อายุ 24-35 ปี
วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สถิติ สถติประยุกต์ เศรษฐศาสตร์
มีประสบการณ์ในงานการตลาด การสำรวจข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล อย่างน้อย 2 ปี
มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint และสามารถทำ Slide Presentation ได้ดี
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, บุคลิกดีมีความคล่องแคล่วและมีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน
มีทักษะในการเจรจาต่อรองและทักษะในการนำเสนองานต่อระดับบริหาร
มีวุฒิภาวะและความยืดหยุ่นในการทำงาน

สมัครงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ งานราชการ รถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัคร สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 2557 สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 57 รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ รถไฟฟ้ากรุงเทพ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments