กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 -19 ธ.ค. 2557  เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,ทันตแพทย์ปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

“กรมราชทัณฑ์”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=18114 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 10,430-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 19 ธ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดวุฒิ : ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ
– เป็นผู้ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ และหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม จากทันตแพทยสภา

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
– เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน
– เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางรังสีวิทยา ทางรังสีการแพทย์ หรือทางรังสีเทคนิค
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะพิเศษของงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ
– เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข แก่ผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังมีสุขภาพช่องปากที่ดี ในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีลักษณะไม่น่าอภิรมย์และตรากตรำ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
– เป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานด้านการพยาบาลให้แก่ผู้ต้องขังป่วย ให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีลักษณะไม่น่าอภิรมย์และตรากตรำ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน
– เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ แก่ผู้ต้องขังอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน
เพื่อประกอบการวินิจฉัย รักษาของแพทย์ ในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีลักษณะไม่น่าอภิรมย์และตรากตรำ

สมัครงาน กรมราชทัณฑ์ งานราชการ นนทบุรี กรมราชทัณฑ์ รับสมัคร สอบ กรมราชทัณฑ์ 2557 สอบ กรมราชทัณฑ์ 57 กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมราชทัณฑ์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments