จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 20 พ.ย. -23 ธ.ค. 2557  เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7


ฝากประชาสัมพันธ์

“จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=17997 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 16,500
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2.2 ผ่านการศึกษารายวิชาการบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต
2.3 หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 4. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
4.1 การรับเงินรายได้ต่างๆ ของคณะฯ
4.2 ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินและใบนำส่งเงิน
4.3 ดำเนินการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินและการคืนเงินยืมรองจ่าย
4.4 การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย การยืมเงินรองจ่าย
4.5 การพิมพ์เช็ค การตัดจ่ายเช็ค
4.6 การจ่ายเช็คให้บุคลากร บริษัท ร้านค้าต่างๆ
4.7 การพิมพ์บันทึกข้อความการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มภารกิจด้านงานคลังและพัสดุ
4.8 ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์มอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 5. วิธีการคัดเลือก
5.1 การทดสอบกลางโดยมหาวิทยาลัย
5.1.1 ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
5.1.2 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง (ความรู้
คอมพิวเตอร์)
5.1.3 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินทัศนคติ Attitude Test และประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
5.2 การทดสอบโดยส่วนงาน/หน่วยงาน
5.2.1 ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
5.2.2 สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 3. ความรู้ความสามารถ
3.1 มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
3.2 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
3.3 มีคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานราชการ กรุงเทพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัคร สอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557 สอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments