กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 -28 พ.ย. 2557  นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ฝากประชาสัมพันธ์

“กรมปศุสัตว์”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=17568 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กทม.
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 – 28 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2.มีความรู้ ความสามารถในเรื่องการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลด้าน MIS หรือ GIS
3.มีความรู้เกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูล(DBMS) และสามารถเขียนโปรแกรมคำสั่งสำหรับจัดการฐานข้อมูลได้ เช่น PowerBuilder หรือ SQL Command และโปรแกรมคำสั่งสำหรับพัฒนา Web Application เช่น Java Scrip หรือ ASP หรือPHP
4.มีความรู้ และสามารถบริหารจัดการระบบปฏิบัติการ Window หรือ UNIX
5 เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ LAN,WAN
6.มีความรู้ถาษาอังกฤษระดับปานกลาง
7.มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
8.9.มีทักษะในการวางแผน
10.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2.พัฒนาโปรแกรมระบบงานต่าง ๆ เพื่อรองรับงานของกรม
ปศุสัตว์
3.บริหารจัดการระบบเครือข่าย และการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.ความรู้ ความสามารถทั่วไป 2.ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน

– ทักษะ
1.การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานทั่วไป 2.การใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 3.การเขียนโปรแกรมคำสั่งคอมพิวเตอร์ 4.การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : โดยวิธีทดสอบตัวอย่างงาน

– สมรรถนะ
1.มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 2.ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 3.มีมนุษย์สัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม 4.ทัศนคติ แรงจูงใจ
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องผ่านการประเมินในครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สมัครงาน กรมปศุสัตว์ งานราชการ กทม. กรมปศุสัตว์ รับสมัคร สอบ กรมปศุสัตว์ 2557 สอบ กรมปศุสัตว์ 57 กรมปศุสัตว์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments