กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 -28 พ.ย. 2557  ช่างประปา


ฝากประชาสัมพันธ์

“กองทัพอากาศ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=17567 หรือ
ตำแหน่ง: ช่างประปา
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 11,280
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 – 28 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวช.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ถ้าสาขาวิชาไม่ตรงกับที่เปิดรับ ต้องมีประสบการณ์การทำงานในงานช่างประปา อย่างน้อย 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ทำมาแนบพร้อมใบสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ติดตั้ง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับงาน
ช่างประปา งานสุขภัณฑ์ และท่อน้ำต่าง ๆ
2.ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างประปา
3.ช่วยเหลือในการผลิตน้ำ จ่ายน้ำ และขุดเจาะน้ำบาดาล
4.ตรวจและทดสอบงานช่างประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
5.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
6.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างประปา ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
7.ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.ความรู้ทั่วไปด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การทหาร 2.ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง 3.ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
วิธีการประเมิน : สอบภาควิชาการ (ข้อเขียน)

– ทักษะ
ความสามารถในงานก่อสร้าง
วิธีการประเมิน : ทดสอบตัวอย่างงาน

– สมรรถนะ
1.การทำงานเป็นทีม 2.มนุษยสัมพันธ์ 3.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐ รับสมัครในวัน เวลา ราชการ เท่านั้น

สมัครงาน กองทัพอากาศ งานราชการ กองทัพอากาศ รับสมัคร สอบ กองทัพอากาศ 2557 สอบ กองทัพอากาศ 57 กองทัพอากาศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพอากาศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments