อบต.โป่งงาม จ.เชียงราย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 พ.ย. -16 ธ.ค. 2557  จท.ส่งเสริมการท่องเที่ยว,ช่างสำรวจ,จพ.ป้องกันฯ,จพ.การเงินและบัญชี,จพ.พัสดุ,จพ.ธุรการ,จท.วิเคราะห์นโยบายและแผน,นวก.เกษตร,สันทนาการ


ฝากประชาสัมพันธ์

“อบต.โป่งงาม จ.เชียงราย”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=17505 หรือ
ตำแหน่ง: จท.ส่งเสริมการท่องเที่ยว,ช่างสำรวจ,จพ.ป้องกันฯ,จพ.การเงินและบัญชี,จพ.พัสดุ,จพ.ธุรการ,จท.วิเคราะห์นโยบายและแผน,นวก.เกษตร,สันทนาการ
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,440-15,060
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: เชียงราย
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 พ.ย. – 16 ธ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 มีมติให้ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลตามตำแหน่งและอัตราที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามได้รับความเห็นชอบ

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระัดบ 1 จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา

2. ช่างสำรวจ ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระัดบ 2 จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

1. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา

3. เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา

4. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระัดบ 3 จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

2. นักวิชาการเกษตร ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

3. สันทนาการ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน อบต.โป่งงาม จ.เชียงราย งานราชการ เชียงราย อบต.โป่งงาม จ.เชียงราย รับสมัคร สอบ อบต.โป่งงาม จ.เชียงราย 2557 สอบ อบต.โป่งงาม จ.เชียงราย 57 อบต.โป่งงาม จ.เชียงราย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ อบต.โป่งงาม จ.เชียงราย :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments