กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 -21 พ.ย. 2557  นายสัตวแพทย์,นิติกร,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,วิศวกร,นักวิชาการภูมิสารสนเทศ,นักธรณีวิทยา,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ประมง,สรั่งปากเรือ,นายท้ายเรือ,เจ้าหน้าที่พัสดุ,


ฝากประชาสัมพันธ์

“กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=17182 หรือ
ตำแหน่ง: นายสัตวแพทย์,นิติกร,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,วิศวกร,นักวิชาการภูมิสารสนเทศ,นักธรณีวิทยา,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ประมง,สรั่งปากเรือ,นายท้ายเรือ,เจ้าหน้าที่พัสดุ,
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 12,285-23,430
อัตราว่าง: 21
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 – 21 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คลิกเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ชื่อตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์
อัตราเงินเดือน : 23430 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริยยาตรีสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ


ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญาตรีทางนิติศาสตร์


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทางการบัญชี


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทางวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิริชศาสตร์ สมุทรศาสตร์ วิทยาศาตร์การประมง วนศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : วิศวกร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญาตรีทางวิศวกรรมโยธา วอศวกรรมชายฝั่ง วิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อม


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญาตรีทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์และภูมิศาสตร์สารสนเทศ


ชื่อตำแหน่ง : นักธรณีวิทยา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญาตรีทางธรณีวิทยา เทคดนโลยีะรณี ธรณีศาสตร์ วิทยาศาตร์พื้นพิภพ


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญาตรีทางการบัญชี พณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษศาสตร์


ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญาตรีทางนิเทศศาตร์ วารศาสตร์ ศิลปศาตร์


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประมง
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวช.ทางประมง เกษตรศาตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แปรรูปสัตว์น้ำ ประมงทะเล


ชื่อตำแหน่ง : สรั่งปากเรือ
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.


ชื่อตำแหน่ง : นายท้ายเรือ
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวช.ทางบัญชี พณิชยการ บริหารธุรกิจ และเลขานุการ
สมัครงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งานราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัคร สอบ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2557 สอบ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 57 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments