ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -16 พ.ย. 2557  เลขานุการ (สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่)


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16930 หรือ
ตำแหน่ง: เลขานุการ (สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เลขานุการ (สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่)
หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก
ติดต่อประสานงาน จัดทำตารางนัดหมายการประชุม / การนัดหมายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร รวมทั้งลูกค้าธนาคาร
พิจารณากลั่นกรองงานที่นำเสนอ ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจสอบอำนาจการอนุมัติ และควบคุมติดตาม
จัดการด้านเอกสารการประชุม และเอกสารอื่นๆเพื่อความสะดวกในการใช้งานและติดตาม
ประสานงานภายในฝ่ายงาน รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน
มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557
การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ อีเมลล์ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments