ไม่มีหมวดหมู่

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 พ.ย. -08 ธ.ค. 2557  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“กรมส่งเสริมสหกรณ์”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16804 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 พ.ย. – 08 ธ.ค. 2557
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

เรื่อง รับสมัคสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่ไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

1.1 ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) บรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ ยกเว้น จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2554

1.2 ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) บรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงิน เดือน ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2554

2. จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 20 ตำแหน่ง

2.1 ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป บรรจุครั้งแรก) จำนวน 18 ตำแหน่ง

2.2 ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 ตำแหน่ง

สมัครงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ งานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัคร สอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2557 สอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 57 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 ธ.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ | เว็บไซต์สมัครสอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments