กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 -25 พ.ย. 2557  ช่างโครงสร้างอากาศยาน


ฝากประชาสัมพันธ์

“กองทัพอากาศ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16728 หรือ
ตำแหน่ง: ช่างโครงสร้างอากาศยาน
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 12,285
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 – 25 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวช. ในสาขาวิชาช่างเชื่อม ช่างโลหะ หรือเทียบเท่าในสาขา
วิชาที่เกี่ยวข้องกับลัษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้
ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้
ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตำแหน่ง ช่างโครงสร้างอากาศยาน
หน้าที่โดยย่อ
๑. สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ตรวจและทดสอบโครงสร้างชิ้นส่วน ผิวบุลำตัว และพื้นบังคับของอากาศยานที่สร้างด้วยโลหะหรือวัตถุผสม ภายใต้การควบคุมของ ผู้บังคับบัญชา
๒. ทำแบบ (Mould) และขึ้นรูปชิ้นส่วนของโครงสร้าง
๓. เตรียมวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง
๔. ตรวจสอบการชำรุดเสียหายเพื่อเสนอแนะการซ่อม
๕. ช่วยเหลือในการวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างโครงสร้างอากาศยาน และ ด้านนิรภัยโรงงาน
๖. ควบคุมและดูแลการดำเนินงานและคุณภาพของงานให้เป็นไปตามเอกสารเทคนิค
(Technical Order)
๗. ทำความสะอาดและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๘. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างโครงสร้างอากาศยาน ภายใต้การควบคุมของ ผู้บังคับบัญชา
๙. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
-ความรู้ทั่วไป -ภาษาอังกฤษ -ภาษาไทย -คอมพิวเตอร์ -ความรู้ตามคุณวุฒิที่ใช้สอบ วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน รวม 100 คะแนน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน รวม 100 คะแนน

– ทักษะ
-บุคลิคภาพ -การใช้ความรู้ -ท่วงทีวาจา -ปฏิภาณไหวพริบ -ความรู้ทั่วไป
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ต้องผ่านการสอบข้อเขียน เกินร้อยละ 60 และสอบสัมภาษณ์ เกินร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึง วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สมัครงาน กองทัพอากาศ งานราชการ กองทัพอากาศ รับสมัคร สอบ กองทัพอากาศ 2557 สอบ กองทัพอากาศ 57 กองทัพอากาศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพอากาศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments