งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 -17 พ.ย. 2557  พนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป,

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16645 หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป,
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 – 17 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานสนับสนุนการลงทุน กลุ่มงานบริการ
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : หน่วยที่ 2
ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการลงทุน กลุ่มงานบริการ
– มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือทางใดทางหนึ่ง ดังนี้
(1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
(4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(5) สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
(6) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
– มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
– มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
– มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 4 พ.ย.2557ชื่อตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : หน่วยที่ 1
ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
– มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือทางใดทางหนึ่ง ดังนี้
(1) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงินและการธนาคาร
(2) สาขาวิชาการบัญชี
(3) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
– มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
– มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Microsoft Excel
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 4 พ.ย. 2557


สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 2557 สอบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 57 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments