งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 -14 พ.ย. 2557  ช่างกลโรงงาน,ช่างโลหะ,ช่างสรรพาวุธ,ช่างสี,พนักงานพัสดุ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“กองทัพอากาศ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16642 หรือ
ตำแหน่ง: ช่างกลโรงงาน,ช่างโลหะ,ช่างสรรพาวุธ,ช่างสี,พนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 11,930-12,285
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 – 14 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานราชการ
อัตราเงินเดือน : 12,285 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 15 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ช่างกลโรงงาน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชาย

ช่างโลหะ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชาย

ช่างสรรพาวุธ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชาย/หญิง

ช่างสี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน
๑.ซ่อม สร้าง ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ปรับแต่ง ตรวจและทดสอบเครื่องกลบางอย่าง ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนอื่น ๆ และบำรุงรักษาเครื่องมือต่าง ๆ ประจำโรงงาน ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๒.ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกร
๓.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการช่างกลโรงงาน ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๔.ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตำแหน่ง ช่างโลหะ
๑.สร้าง ประกอบ ตรวจ ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประสาน และรื้อถอนสิ่งอุปกรณ์โลหะรูปพรรณต่าง ๆ
๒.วางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้าง ประกอบ ตรวจ ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประสาน และรื้อถอนสิ่งอุปกรณ์โลหะรูปพรรณต่าง ๆ
๓.กำกับและตรวจสอบผลงานในเรื่องที่เกี่ยวกับงานช่างโลหะ
๔.วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวกับงานช่างโลหะ
๕.ควบคุมคุณภาพของการผลิต
๖.ควบคุมและดูแลในด้านนิรภัยโรงงาน
๗.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๘.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างโลหะ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๙.ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๐.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตำแหน่ง ช่างสรรพาวุธ
๑.ผลิต ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ติดตั้ง ปรับ ประกอบ ปรับแต่ง โยกย้าย ช่วยเหลือในการทำลาย ตรวจ และทดสอบเกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธ (อาวุธ จรวด กระสุน วัตถุระเบิด ลูกระเบิด อมรภัณฑ์ ยานพาหนะทางการยุทธการและสิ่งอุปกรณ์ หรือบริภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสรรพาวุธ)
๒.ตรวจและทดสอบผลิตภัณฑ์และงานซ่อมเกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๓.ทำลายอาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิด
๔.ช่วยเหลือในการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธ ตลอดจนนิรภัยโรงงาน
๕.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๖.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๗.ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๘.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตำแหน่ง ช่างสี
๑.พ่นทราย ขัดล้าง ทาหรือพ่นสี รถ เรือ อากาศยาน และยานพาหนะต่าง ๆ
๒.ทาหรือพ่นสี เคลือบผิวและขัดเงาเครื่องประดับ เครื่องใช้ประจำสำนักงาน และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
๓.ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างสี
๔.วางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างสี
๕.ตรวจและทดสอบงานช่างสีให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๖.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างสี ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๗.ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๘.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ช่างกลโรงงาน – ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง, ช่างอุตสาหกรรม, ช่างกลโรงงาน และช่างเชื่อมประสาน – มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) ช่างโลหะ – ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาศิลปหัตถกรรม, ช่างโลหะรูปพรรณ, ช่างกลโรงงาน, ช่างอุตสาหกรรม, ช่างเชื่อม และโลหะแผ่น, เทคนิคอุตสาหกรรม หรือโลหะอุตสาหกรรม – มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) ช่างสรรพาวุธ – ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, เคมี, ช่างเชื่อม และช่างโลหะ – มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) ช่างสี – ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างก่อสร้าง – มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความรู้ – ความรู้ทั่วไป – ภาษาไทย – ความรู้เกี่ยวกับวิชาช่าง
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
– ทักษะเฉพาะเกี่ยวกับตำแหน่ง ความสามารถหรือทักษะเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
วิธีการประเมิน : การสอบปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมิน : การสอบข้อเขียน ความรู้ทั่วไป ๑๕ ภาษาไทย ๑๕ ความรู้เกี่ยวกับวิชาช่าง ๓๐ ทักษะเฉพาะเกี่ยวกับตำแหน่ง ๖๐ การสอบปฏิบัติ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ๓๐ การสอบสัมภาษณ์ คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น มนุษยสัมพันธ์ ๒๕ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๒๕


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานราชการ (พัสดุ)
อัตราเงินเดือน : 11,930 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชาย/หญิง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ
๑.รับจ่าย เก็บรักษาหลักฐาน และทำบัญชีพัสดุ
๒.เก็บรักษาและอนุรักษ์พัสดุ
๓.ยกขนพัสดุ จัดระเบียบ ในการเก็บ และทำความสะอาดคลัง
๔.ตรวจสอบปริมาณและสภาพพัสดุ เพื่อเสนอรายงานสถานภาพ
๕.การจัดทำรายการ หรือหมายเลขพัสดุ และปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย
๖.รวบรวมข้อมูล และจัดทำสถิติการเบิกจ่าย รวมทั้งจัดทำแผนเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดหาพัสดุ
๗.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การสอบข้อเขียน ความรู้ทั่วไป ๑๕ ภาษาไทย ๑๕ ทักษะเฉพาะเกี่ยวกับตำแหน่ง ๙๐
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ๓๐
วิธีการประเมิน : การสอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น มนุษยสัมพันธ์ ๒๕ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๒๕
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์

สมัครงาน กองทัพอากาศ งานราชการ กองทัพอากาศ รับสมัคร สอบ กองทัพอากาศ 2557 สอบ กองทัพอากาศ 57 กองทัพอากาศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพอากาศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments