งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -2 พ.ย. 2557  ผู้บริหารฝ่าย ทีมธุรกิจอุตสาหกรรม 6(ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์) / ทีมธุรกิจขนาดใหญ่ 10

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16407 หรือ
ตำแหน่ง: ผู้บริหารฝ่าย ทีมธุรกิจอุตสาหกรรม 6(ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์) / ทีมธุรกิจขนาดใหญ่ 10
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 2 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ผู้บริหารฝ่าย ทีมธุรกิจอุตสาหกรรม 6(ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์) / ทีมธุรกิจขนาดใหญ่ 10
Share

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารฝ่าย (Team Leader) ระดับเทียบเท่าผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย FVP สังกัดธุรกิจขนาดใหญ่ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

ทีมธุรกิจอุตสาหกรรม 6 จำนวน 1 อัตรา
ทีมธุรกิจขนาดใหญ่ 10 จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ ในแต่ละทีม ตามรายละเอียด ดังนี้

บริหารจัดการ Portfolio ของอุตสาหกรรมที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสม / ได้รับผลตอบแทนสูงสุด
กลับมาสู่ Portfolio เพิ่มปริมาณการขายแบบ Cross Selling ในผลิตภัณฑ์ของธนาคารแบบครบวงจร
นำแผนธุรกิจทั้งแผนธุรกิจระยะสั้นและแผนระยะกลาง ไปใช้เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของ Portfolio ในความรับผิดชอบ
สร้างพื้นฐานความรู้ที่ดีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ได้รับมอบหมายและ Key Player
เป็นผู้นำของทีมที่ประกอบไปด้วยพนักงานจำนวน 15 คน ตั้งแต่ระดับ รองผู้อำนวยการฝ่าย ไปจนถึงทุกระดับโดยเน้น
การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูง
สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับ Senior Executive จากการให้บริการและคำแนะนำ
ดูแล ผลักดันกระบวนการสร้างแผนบัญชี สำหรับ Portfolio ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อใช้ระบุความต้องการของธุรกิจ และ Partnerได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับทีมผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ในการทำการตลาดและส่งมอบผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่ครบวงจร โดยเน้นที่การทำ Cross Selling ในผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารแบบครบวงจร
ดูแลรับผิดชอบต่อคุณภาพสินเชื่อ และคุณภาพรายได้ของ Portfolio ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (ลดจำนวน NPL โดยสร้างมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้น และใช้ EP / RAROC ในการคำนวณหาผลตอบแทนที่เหมาะสม)

คุณสมบัติตำแหน่งงาน ในแต่ละทีม ตามรายละเอียด ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหาร
มีประสบการณ์ในงานธุรกิจขนาดใหญ่ / บริหารความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ อย่างน้อย 7-10 ปี
มีประสบการณ์บริหารความเสี่ยงสินเชื่อ ปรับโครงสร้างหนี้ การเงินธุรกิจ Debt capital market การลงทุนในธุรกิจธนาคาร และ/หรือ ตลาดโลก
สามารถสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า และธุรกิจที่ประสบความสำเร็จใหม่ รวมทั้งสิ้นสุดการทำ ธุรกรรม และ พัฒนาเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
สามารถตัดสินใจเรื่องธุรกิจการค้าได้เป็นอย่างดี มีทักษะการบริหารจัดการทีม และ Portfolio ขนาดใหญ่
มีความรู้ในกระบวนการทำงานด้านผลิตภัณฑ์ (Cash Management, Trade Finance และ FX)
สำหรับผู้สมัคร ตำแหน่งหัวหน้าทีมธุรกิจอุตสาหกรรม 6 ต้องมีความรู้ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอย่างดี

การรับสมัคร ทดสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัคร ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น และเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามได้ที่ งานสรรหาคัดเลือก ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล E-mail : hr.recruit@ktb.co.th

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้างต้น และสนใจสมัครเข้าปฏิบัติงานกับธนาคารได้ ดังนี้

เขียนจดหมายสมัครงาน พร้อมกับกรอกประวัติส่วนตัว และข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่าน ได้แก่

– งานและความรับผิดชอบปัจจุบัน

– ผลงานในอดีตที่ภูมิใจ

– จุดเด่นในการปฏิบัติงาน

– ประสบการณ์หรือความสามารถพิเศษอื่น ๆ

– โปรดแจ้งข้อมูลที่ท่านเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับการรับท่านเข้าปฏิบัติงาน

– ผลตอบแทนที่ต้องการ

เอกสารประกอบการสมัคร

1. รูปถ่าย ขนาด1 1 นิ้ว รูป

2. เอกสารการศึกษา

3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาหลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร ตำรวจ หรือได้รับการยกเว้นการรับราชการทหาร

แนบเอกสารการสมัครงานข้างต้นแล้วส่งมาที่ Email: hr.recruit@ktb.co.th (โปรดระบุตำแหน่งที่สมัครให้ชัดเจน)

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัคร และเรียกผู้สมัครเข้ารับการทดสอบเป็นรายบุคคล
ทดสอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์

สมัครงาน
……………………………………………………………………………………………………………………

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครตามที่ธนาคารต้องการเข้าปฏิบัติงาน

และธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น
หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามได้ที่ งานสรรหาคัดเลือก ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2208-7738

E-mail : hr.recruit@ktb.co.th
 

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :ตนเอง  

Download แบบฟอร์ม | เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments