งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -3 พ.ย. 2557  เจ้าหน้าที่กำกับธุรกิจเครือข่าย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16402 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กำกับธุรกิจเครือข่าย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 3 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.เป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า ตอบคำถาม ให้ความช่วยเหลือ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ จดหมาย หรือการติดต่อโดยตรงจากลูกค้า

2. กำหนดกระบวนการ มาตรฐานและปรับปรุงกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า เพื่อเพิ่มความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา

3.พิจารณาข้อร้องเรียนเพื่อนำส่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบพร้อมข้อมูลสนับสนุน และดำเนินการแก้ไขปัญหาและติดตามแจ้งความคืบหน้าต่อผู้ร้องเรียน

4.ประสานงานร่วมกับ Customer Service เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ

5.วิเคราะห์ ประเมินผล และสรุปรายงานข้อร้องเรียน จากลูกค้าทั้งหมดในภาพรวม เพื่อเป็นข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป(ด้านจิตวิทยา พิจารณาเป็นพิเศษ)

2.อายุไม่เกิน 30 ปี

3.มีความรู้ภาษาอังกฤษสามารถสื่อสารอ่าน เขียน พูดได้ดี

4.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office

รับสมัครตั้งเเต่วันนี้ – 3 พฤศจิกายน 2557

การประกาศผลการคัดเลือก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์เท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments