ป.ป.ง. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 24 -30 ต.ค. 2557  นักวิชาการเงินและบัญชี,นิติกร,เจ้าพนักงานธุรการ


ฝากประชาสัมพันธ์

“ป.ป.ง.”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16344 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นิติกร,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส. ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กทม.
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 – 30 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ป.ป.ง.- ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนการป้องกันและปราบปรามฟอกเงิน

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และระเบียบคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยพนักงานกองทุน พ.ศ.2557 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริยญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2. ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 ตำแหน่ง
ค่าตอบแทน: เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

3. ตำแหน่ง เจ้าพนังกานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ค่าตอบแทน: เดือนละ 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

สมัครงาน ป.ป.ง. งานราชการ กทม. ป.ป.ง. รับสมัคร สอบ ป.ป.ง. 2557 สอบ ป.ป.ง. 57 ป.ป.ง. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ป.ป.ง. :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง โดยขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารจัดการทรัพย์สิน ส่วนกองทุน ขั้น 2 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 5 พ.ย. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments