เทศบาลเมืองเดชอุดม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 -24 พ.ย. 2557  จท.เทศกิจ,จพ.ธุรการ,จพ.พัสดุ,จท.วิเคราะห์นโยบายและแผน,นวก.ประชาสัมพันธ์,นวก.การเงินและบัญชี,นวก.ศึกษา


ฝากประชาสัมพันธ์

“เทศบาลเมืองเดชอุดม”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16263 หรือ
ตำแหน่ง: จท.เทศกิจ,จพ.ธุรการ,จพ.พัสดุ,จท.วิเคราะห์นโยบายและแผน,นวก.ประชาสัมพันธ์,นวก.การเงินและบัญชี,นวก.ศึกษา
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,440-15,060
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 – 24 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


 

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล

********************************************

ด้วยเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จานวน 7 ตำแหน่ง จานวน 9 อัตรา

อาศัยอำนาจตามความในประกาศของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ.2555 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 เห็นชอบให้เทศบาลเมืองเดชอุดม ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ดังนั้นเทศบาลเมืองเดชอุดม จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1.ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

1.1 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1

1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทศกิจ ระดับ 1 จานวน 1 อัตรา

1.2 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2

1) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 จานวน 3 อัตรา

2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2 จานวน 1 อัตรา

1.3 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแนน ระดับ 3 จานวน 1 อัตรา

2) ตำแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับ 3 จานวน 1 อัตรา

3) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3 จานวน 1 อัตรา

4) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ 3 จานวน 1 อัตรา

สมัครงาน เทศบาลเมืองเดชอุดม งานราชการ อุบลราชธานี เทศบาลเมืองเดชอุดม รับสมัคร สอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม 2557 สอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม 57 เทศบาลเมืองเดชอุดม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ เทศบาลเมืองเดชอุดม :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ | เว็บไซต์สมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments