ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -02 พ.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส พัฒนากระบวนการ (Process Improvement)


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16235 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส พัฒนากระบวนการ (Process Improvement)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 02 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส พัฒนากระบวนการ (Process Improvement)

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

1. ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ (Credit Products) และผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Non-Credit Products)
2. พัฒนาและบริหารจัดการ Portfolio ของลูกค้า รวมทั้งระบุโอกาสและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หรือปัจจัยอื่นๆ ที่สามารถปรับปรุงพัฒนาได้ด้วยวิธีการ Capture / Mitigate ตลอดจนติดตาม Portfolio ของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
3. จัดตั้งและบริหารจัดการทีม SME data analytic เพื่อจัดทำข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งจัดทำรายงานต่างๆ เช่น BU Performance และ Sales Performance เป็นต้น
4. เสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ และเป้าหมายของสายงาน
5. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กระบวนการก่อนและหลังอนุมัติสินเชื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในการพัฒนา / ปรับปรุงกระบวนการทางด้านสินเชื่อ SME และผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Credit and Non-Credit process) อย่างน้อย 2 ปี
– มีประสบการณ์ในงานด้าน RM อย่างน้อย 1 ปี
– มีความรู้ทางด้านสินเชื่อ Cash Management และ Trade Finance เป็นอย่างดี และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการได้

ระยะเวลาในการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557

การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments