กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 -18 พ.ย. 2557  ครูฝึกอาชีพพื้นฐาน,พนักงานธุรการ,พนักงานสูทกรรม


ฝากประชาสัมพันธ์

“กองทัพอากาศ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16200 หรือ
ตำแหน่ง: ครูฝึกอาชีพพื้นฐาน,พนักงานธุรการ,พนักงานสูทกรรม
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 11,930-12,285
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 – 18 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท+1,500บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ต้น – ม.ปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพศชายหรือหญิง หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
2. รับ-ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
3. ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการและงานธุรการทั้งปวง
4. ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและอาคารสถานที่
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ 50 ข้อ 2. ความรู้ทั่วไป 50 ข้อ
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : การสอบภาคปฏิบัติ 100 คะแนน

– สมรรถนะ
คุณสมบัติส่วนบุคคล
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่จะได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกอาชีพพื้นฐาน
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท+1,005บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาปวช.พาณิชยการ สาขาคอมพิวเตอร์, สาขาเลขานุการ และสาขาการตลาด
2. เพศชายหรือหญิง หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. เตรียมการสอน สอนและฝึกอบรมในสาขาวิชาที่ได้รับมอบหมาย
2. จัดทำคู่มือและตำราการฝึกอบรมและการสอน
3. จัดทำ จัดเตรียม และซ่อมบำรุงอุปกรณ์การฝึกศึกษาและอบรม
4. เสนอแนะการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางและวิธีการเรียนการสอน
5. ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของครูฝึกอาชีพ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้เกี่ยวกับงานครูฝึกอาชีพพื้นฐาน 50 ข้อ 2. ความรู้ทั่วไป 50 ข้อ
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : การสอบภาคปฏิบัติ 100 คะแนน

– สมรรถนะ
คุณสมบัติส่วนบุคคล
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่จะได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานสูทกรรม
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท+1,500บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ต้น – ม.ปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพศชาย ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ประกอบอาหาร ทำความสะอาดห้องครัว ภาชนะ และเครื่องใช้ต่าง ๆ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้เกี่ยวกับงานสูทกรรม 50 ข้อ 2. ความรู้ทั่วไป 50 ข้อ
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความสามารถในการประกอบอาหาร
วิธีการประเมิน : การสอบภาคปฏิบัติ 100 คะแนน

– สมรรถนะ
คุณสมบัติส่วนบุคคล
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่จะได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สมัครงาน กองทัพอากาศ งานราชการ กองทัพอากาศ รับสมัคร สอบ กองทัพอากาศ 2557 สอบ กองทัพอากาศ 57 กองทัพอากาศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพอากาศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments