งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -26 ธ.ค. 2557  วิศวกร (ระบบอาณัติสัญญาณ และระบบ SCADA,ระบบไฟฟ้าและป้ายสัญลักษณ์,ระบบสื่อสาร,ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและประตูกั้นชานชาลา,ระบบตรวจจับและป้องกันอัคคีภัย-ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน,ระบบรถไฟฟ้าและรถซ่อมบำรุง,ระบบน้ำ)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“รถไฟฟ้ากรุงเทพ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15984 หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกร (ระบบอาณัติสัญญาณ และระบบ SCADA,ระบบไฟฟ้าและป้ายสัญลักษณ์,ระบบสื่อสาร,ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและประตูกั้นชานชาลา,ระบบตรวจจับและป้องกันอัคคีภัย-ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน,ระบบรถไฟฟ้าและรถซ่อมบำรุง,ระบบน้ำ)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 26 ธ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


วิศวกร (ระบบอาณัติสัญญาณ และระบบ SCADA)

ความรับผิดชอบหลัก
1.สนับสนุนการบริหารจัดการงานของกลุ่มงานระบบอาณัติสัญญาณและ SCADA ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์งานระบบอาณัติสัญญาณ และระบบ SCADA
3.บริหารงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ
4.รับผิดชอบดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์งานระบบอาณัติสัญญาณ และระบบ SCADA
5.ให้บริการด้านวิศวกรรมและ/หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ

คุณสมบัติ
1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
2.อายุ 25-35 ปี
3.มีประสบการณ์ในงานด้านวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 2-5 ปี ด้านปรับแต่งระบบควบคุมการเดินรถไฟฟ้า (VICOS) ระบบควบคุม SCADA หรือระบบใกล้เคียงอย่างน้อย 1 ปี และได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟท์แวร์ สถาปัตยกรรม LAN เทคโนโลยีการเชื่อมต่อสัมพันธ์และระบบปฏิบัติการ UNIX จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชนหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
5.สามารถติดต่อสื่อสารโดยการพูดและเขียนภาษาไทย – อังกฤษ ได้ดี
6.มีทักษะในการวางแผนงาน


วิศวกร (ระบบไฟฟ้าและป้ายสัญลักษณ์)

ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการของกลุ่มงานระบบไฟฟ้า และป้ายสัญลักษณ์ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า และป้ายสัญลักษณ์
ดำเนินการให้การบริหารงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างถูกต้อง
สนับสนุนการดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า และป้ายสัญลักษณ์ เป็นไปอย่างถูกต้อง
ให้บริการด้านวิศวกรรมและ/หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ

คุณสมบัติ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย,ด้านงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในบริษัท หรือภายในโรงงานอุตสาหกรรม,ด้านขนส่งมวลชนหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
สามารถติดต่อสื่อสารโดยการพูดและเขียนภาษาไทย -อังกฤษ ได้ดี
มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
มีทักษะในการวางแผน


วิศวกรซ่อมบำรุง (ระบบสื่อสาร)

ความรับผิดชอบหลัก
สนับสนุนการบริหารจัดการงานของกลุ่มงานระบบสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์งานระบบสื่อสาร
บริหารงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ
รับผิดชอบดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์งานระบบสื่อสาร
ให้บริการด้านวิศวกรรมและ/หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ

คุณสมบัติ
เพศชาย/หญิง
อายุ 25-35 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสาขาไฟฟ้า,อีเล็กทรอนิกส์,สื่อสาร
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี ด้านซ่อมบำรุงระบบสื่อสาร
หากมีประสบการณ์ในการทำงานในระบบรถไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความสามารถในใช้โปรแกรมSQL และสามารถแก้ไข Configuration การใช้งานของอุปกรณ์ Switch เช่น CISCO,3COM และ D Link ได้
มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
สามารถติดต่อสื่อสารโดยการพูดและเขียนภาษาไทย -อังกฤษ ได้ดี
มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
มีทักษะในการวางแผน


วิศวกร (ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและประตูกั้นชานชาลา)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการงานของกลุ่มงานระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและประตูกั้นชานชาลาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์งานระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและประตูกั้นชานชาลา
ดำเนินการให้การบริหารงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างถูกต้อง
ดำเนินการให้บริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์งานระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและประตูกั้นชานชาลา เป็นไปอย่างถูกต้อง
ให้บริการด้านวิศวกรรมและ/หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการงานของกลุ่มงานระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและประตูกั้นชานชาลาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติ
เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ / ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปี ด้านงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์,การจัดการฐานข้อมูล,และงานโครงการทางวิศวกรรม
หากมีความรู้พื้นฐานระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้และสามารถเขียนโปรแกรม computer database ได้
มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี
พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี


วิศวกร (ระบบตรวจจับและป้องกันอัคคีภัย – ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน)

ความรับผิดชอบหลัก
รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของระบบตรวจจับและป้องกันอัคคีภัยด้วยก๊าซ-ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน
ควบคุมงานซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ
ควบคุมดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงของระบบตรวจจับและป้องกันอัคคีภัยด้วยก๊าซ – ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน

คุณสมบัติ
เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,Mechatronic หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี ดซ่อมบำรุงงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรืออาคารขนาดใหญ่
มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชนหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2ปี
มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร
สามารถติดต่อสื่อสารโดยการพูดและเขียนภาษาไทย -อังกฤษ ได้ดี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้
มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
มีทักษะในการวางแผน


วิศวกร (ระบบรถไฟฟ้า และรถซ่อมบำรุง)

ความรับผิดชอบหลัก
สนับสนุนการบริหารจัดการของกลุ่มงานระบบรถไฟฟ้า รถซ่อมบำรุงและระบบอุปกรณ์ซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์งานระบบระบบรถไฟฟ้า รถซ่อมบำรุง และระบบอุปกรณ์ซ่อมบำรุง
สนับสนุนการบริหารงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ
สนับสนุนการดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์งานระบบระบบรถไฟฟ้า รถซ่อมบำรุง และระบบอุปกรณ์ซ่อมบำรุง
ให้บริการด้านวิศวกรรมและ/หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ

คุณสมบัติ
อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม สาขาไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,เครื่องกล
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-5 ปี ด้านซ่อมบำรุงงานระบบรถไฟ,รถไฟฟ้า,อากาศยาน หรือซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม
มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านระบบขนส่งมวลชน/ ด้านการควบคุมระบบเครื่องจักรในโรงงาน หรืออาคารสูง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถติดต่อสื่อสารโดยการพูดและเขียนภาษาไทย -อังกฤษ ได้ดี
มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
มีทักษะในการวางแผน


วิศวกรระบบน้ำ

ความรับผิดชอบหลัก
รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย ของระบบงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม-ระบบน้ำ
วางแผนและควบคุมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
ควบคุมดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงของระบบงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม-ระบบน้ำ

คุณสมบัติ
อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา,เครื่องกล, ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ด้านงานซ่อมบำรุงโยธา หรือเครื่องกล หรือการบริหารงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่
มีความสามารถในการบริหารงานโครงการ และวางแผนการซ่อมบำรุง
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
มีทักษะในการวางแผน และแก้ปัญหาต่างๆได้ดี
สามารถใช้โปรแกรม Ms.office ได้ดี

สมัครงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ งานราชการ รถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัคร สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 2557 สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 57 รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments