งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -30 พ.ย. 2557  วิศวกร (ระบบรางวิ่งและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงรางวิ่ง,ระบบควบคุมและระบายอากาศ,ระบบงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม-ระบบระบายน้ำ)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“รถไฟฟ้ากรุงเทพ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15983 หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกร (ระบบรางวิ่งและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงรางวิ่ง,ระบบควบคุมและระบายอากาศ,ระบบงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม-ระบบระบายน้ำ)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


วิศวกร ระบบรางวิ่งและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงรางวิ่ง

เริ่มงาน วันที่ 1 ธันวาคม 2557

ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการงานของกลุ่มงานระบบรางวิ่ง และอุปกรณ์ซ่อมบำรุงรางวิ่ง อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์ระบบรางวิ่ง และอุปกรณ์ซ่อมบำรุงรางวิ่ง
ดำเนินการให้การบริหารงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างถูกต้อง
ดำเนินการให้การบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ระบบรางวิ่ง และอุปกรณ์ซ่อมบำรุงรางวิ่ง เป็นไปอย่างถูกต้อง
ให้บริการด้านวิศวกรรมและ/หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ

คุณสมบัติผู้สมัคร
อายุ 27 ปีขี้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต (วศบ.) สาขา เครื่องกล, ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ แมคาทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ โยธา
มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปในงานวิศวกรรม
หากมีประสบการณ์ด้านขนส่งมวลชน/ ด้านการควบคุมการทำงานของระบบเครื่องจักรในโรงงานหรืออาคารสูง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี


วิศวกร (ระบบควบคุมและระบายอากาศ)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ความรับผิดชอบหลัก
รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของระบบตรวจจับและป้องกันอัคคีภัยระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน
ควบคุมงานซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ
ควบคุมดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงของระบบตรวจจับและป้องกันอัคคีภัย – ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน

คุณสมบัติ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วศบ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า แมคาทรอนิกส์ หรือ อิเล็คทรอนิกส์
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน/ ด้านการควบคุมระบบเครื่องจักรในโรงงาน หรืออาคารสูง
สามารถติดต่อสื่อสารโดยการพูดและเขียนภาษาไทย -อังกฤษ ได้ดี
มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
มีทักษะในการวางแผน


วิศวกร (ระบบงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม-ระบบระบายน้ำ)

ความรับผิดชอบหลัก
รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย ของระบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรม-ระบบระบายน้ำ
วางแผนและควบคุมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
ควบคุมดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงของระบบงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม-ระบบระบายน้ำ

คุณสมบัติ
อายุ 27 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี-โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา,เครื่องกล, ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
หากมีประสบการณ์ด้านขนส่งมวลชน/ ด้านการควบคุมระบบเครื่องจักรในโรงงาน หรืออาคารสูง
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
มีทักษะในการวางแผน และแก้ปัญหาต่างๆได้ดี
สามารถใช้โปรแกรม Ms.office ได้ดี

สมัครงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ งานราชการ รถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัคร สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 2557 สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 57 รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments