ไม่มีหมวดหมู่

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -17 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ งานProduct Help Desk

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15982 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ งานProduct Help Desk
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่ งานProduct Help Desk
หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก:
ให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารให้แก่สาขาผ่านทุกช่องทาง ได้แก่ โทรศัพท์, chat และ email
ติดต่อประสานงานกับ Product Owner เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หากไม่สามารถหาคำตอบให้แก่สาขาได้
ตอบปัญหาข้อซักถามบน Wall board บน Intranet และส่งข้อมูลให้แก่ฝ่าย Content เพื่อทำการ update ข้อมูลและ FAQ ต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน
เก็บรวบรวม feedback ต่างๆที่ได้รับจากสาขาผ่านทุกช่องทาง และนำส่งให้ Product owner เพื่อทำการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป
วิเคราะห์ พัฒนากระบวนการรับ-ส่งข้อมูลถึงสาขา และเสนอแนะวิธีการเพื่อปรับปรุงให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น:
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะในการสนทนาทางโทรศัพท์
มีประสบการณ์ด้านการบริการ
มีความรอบรู้ในธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
ผ่านงานสาขาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
อายุไม่เกิน 30 ปี

ระยะเวลาในการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 ตุลาคม 2557

การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที
 

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ/รายละเอียด คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments