งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -10 ธ.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ 1

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -10 ธ.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ 1”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15979 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ 1
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ธ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ 1

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก
ดูแลการเบิกจ่าย-การรับชำระเงินกู้กับลูกค้า รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อให้กับลูกค้า(ผู้กู้) ของหน่วยงานต่างๆภายในสายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1
เป็นศูนย์กลางดูแลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอบเขตของสัญญาสินเชื่อ ในด้านการเงิน สินเชื่อ กฎหมาย ระหว่างผู้กู้และธนาคาร
บริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงานในฐานะเจ้าของความเสี่ยง(Risk Owner) โดยมีหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Manager) ให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น
อายุ 24-35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์งานสินเชื่อด้านการตลาดสินเชื่อ หรือวิเคราะห์สินเชื่อ หรือนิติกรรมสัญญาสินเชื่อ หรือปฏิบัติการ/ธุรกรรมสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 2 ปี
มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อ และบริการของธนาคาร
กรณีเป็นพนักงานธนาคาร หากผ่านหลักสูตร Credit Skill หรือ Omega จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) ได้เป็นอย่างดี และเคยปฏิบัติงานผ่านระบบงานข้อมูลคอมพิวเตอร์ต่างๆ

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
มีใจรักงานบริการ งานเอกสาร มีความละเอียดรอบคอบ
มนุษยสัมพันธ์ดี
มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
สามารถเรียนรู้งาน/พัฒนางานได้
สามารถแก้ไขปัญหา และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

การรับสมัครและการคัดเลือก
กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 10 ธันวาคม 2557
กรุณาแนบไฟล์ Resume และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments