กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 -27 ต.ค. 2557  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์


ฝากประชาสัมพันธ์

“กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 -27 ต.ค. 2557  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15970 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 32,180
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 – 27 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
อัตราเงินเดือน : 32,180 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาเอก และมีประสบการณ์ในงานด้านสมุนไพร
ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. พัฒนางานด้านสมุนไพรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก
2. พัฒนางานวิจัย วิเคราะห์สมุนไพรเพื่อเป็นศูนย์กลางของ
อาเซียน
3. ให้คำปรึกษาแนะนะงานด้านวิเคราะห์วิจัยสมุนไพร
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
-ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน ด้านสมุนไพรของหน่วยงานให้มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงาน ภายนอก และการพัฒนางานวิจัยสมุนไพรเพื่อเป็นศูนย์กลาง ของอาเซียน
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในอาชีพ จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : -ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

สมัครงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ งานราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัคร สอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2557 สอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 57 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ/รายละเอียด คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments