งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 -21 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่การเกษตร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 -21 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่การเกษตร”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15964 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 12,285
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: น่าน
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 – 21 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเกษตร
อัตราเงินเดือน : 12,285 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันด้านการเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ปฏิบัติงานเกี่้ยวกับช่วยงานศึกษาวิจัย พัฒนาหม่อนไหม
– ปฏิบัติงานเกี่้ยวกับผลิตหม่อนไหมพันธุ์ดี
– ปฏิบัติงานเกี่้ยวกับส่งเสริมการเกษตรด้านหม่อนไหม
– ปฏิบัติงานเกี่้ยวกับติดตามผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 1.2 ความรู้ความสามารถทั่วไป 1.3 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : ทดสอบข้อเขียน 100 คะแนน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ
2.ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ 2.1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเกษตร 2.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้สนการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 2.3 จริยธรรมประพฤติตนถูกต้องตามหลักกฎหมาย และคุณธรรมในวิชาชีพ 2.4 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์ 100 คะแนน

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ๑.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ รวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๒.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเฉพาะตำแหน่ง รวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๓. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนรวมที่สอบได้ หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้ตะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

สมัครงาน กรมหม่อนไหม งานราชการ น่าน กรมหม่อนไหม รับสมัคร สอบ กรมหม่อนไหม 2557 สอบ กรมหม่อนไหม 57 กรมหม่อนไหม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ/รายละเอียด คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments