กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 -22 ต.ค. 2557  เจ้าพนักงานการเกษตร


ฝากประชาสัมพันธ์

“กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 -22 ต.ค. 2557  เจ้าพนักงานการเกษตร”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15963 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 – 22 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันด้านการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ (สาขางาน พืชไร่ , พืชสวน ) สาขาวิชาการเกษตรศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ผลิตไข่ไหมพันธ์ดี
2. การเก็บบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลการเลี้ยงไหมทดสอบ
3. การให้บริการวิชาการด้านไหมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต
4. ช่วยงานนักวิชาการเกษตรด้านงานวิจัย และพัฒนาหม่อนไหม การทดลอง การดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ห้องปฏิบัติการ และการจัดเก็บข้อมูลด้านงานวิจัย หรือสถิติต่างๆ
5. ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านการขยายพันธ์หม่อน ดูแลรักษาแปลงหม่อน การจัดการแปลงหม่อน
6. ช่วยนักวิชาการเกษตร กำกับดูแล ด้านการผลิตไข่ไหม รายงานการผลิตไข่ไหม การจัดการไข่ไหม
7. ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ การจัดฝึกอบรม และส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การฟอกย้อมสี และการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
8. ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดทำรายงานต่างๆ การบันทึกข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได่รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้สามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : ทดสอบข้อเขียน 50 คะแนน

– ทักษะ
ความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : ทดสอบปฏิบัติ 25 คะแนน

– สมรรถนะ
ความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้เฉพาะดำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ 25 คะแนน

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ รวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

สมัครงาน กรมหม่อนไหม งานราชการ อุดรธานี กรมหม่อนไหม รับสมัคร สอบ กรมหม่อนไหม 2557 สอบ กรมหม่อนไหม 57 กรมหม่อนไหม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ/รายละเอียด คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments