สพฐ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 -24 ต.ค. 2557  ครูผู้สอน


ฝากประชาสัมพันธ์

“สพฐ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 -24 ต.ค. 2557  ครูผู้สอน”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15954 หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 – 24 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : ครูผู้สอน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. เป็นผู้มีวุมิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปณิญญาตรีสาขาอ่ืนที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดให้เป็น
2. ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภาหรือใบอนุญาตปกิบัติการสอน หรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา
3. ต้องเป็นผู้มีวุฒิศาสนาอิสลามไม่ต่ำกว่าอิสลามศึกษาตอนปลาย หรือซานาวียะห์ ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติการสอนวิชาอิสลามศึกษาและอ่ืน ๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย
ที่โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 50 คะแนน 2. ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งหรือเกี่ยวกับวิชาเอก 3.ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ผ่านการประเมินแต่ละภาคความรู้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

สมัครงาน สพฐ งานราชการ สพฐ รับสมัคร สอบ สพฐ 2557 สอบ สพฐ 57 สพฐ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สพฐ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ/รายละเอียด คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments