กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 -10 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


ฝากประชาสัมพันธ์

“กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 -10 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15848 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 – 10 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 2.1 มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาคอมพิวเตอร์
2.2 ผ่านการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือผ่านการอบรมเกี่ยวกับสายงานคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 หลักสูตร (หลักสูตรละไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง) หรือเคยปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 ปี
2.3 มีความรู้ความสามารถในการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือดูแลระบบปฏิบัติการ UNIX, Windows หรือระบบ Internet หรือสามารถระบบฐานข้อมูล ( DBMS ) หรือสามารถพัฒนา Website ได้
2.4 มีความคิดในการริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบที่ดี
2.5 มีบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจาและวุฒิภาวะอารมณ์ที่ดี
2.6 มีมนุษยสัมพันธ์ดี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
2.7 มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
2.8 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
2.9 มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.1 ดูแล จัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในหน่วยงานและการประสานงานกับส่วนกลาง
1.2 ควบคุม ดูแลระบบฐานข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซ่อม/แก้ไขปัญหาขัดข้องของโปรแกรมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพพร้อ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
. ความรู้ 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 1.2 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 2.1 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานทั่วไป 2.2 การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต และ/หรือ 2.3 ความสามารถหรือทักษะในเรื่องระบบปฏิบัติการ /window และ/หรือ 2.4 ความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์
วิธีการประเมิน : โดยวิธีทดสอบตัวอย่างงาน

– สมรรถนะ
คุณสมบัติส่วนบุคคล 3.1 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 3.2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจาและวุฒิภาวะทางอารมณ์ 3.3 ทัศนคติ และแรงจูงใจ 3.4 มีทักษะการวางแผน และการแก้ไขปัญหา
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ๖. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ แต่ละประเภท ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 

สมัครงาน กรมปศุสัตว์ งานราชการ กรมปศุสัตว์ รับสมัคร สอบ กรมปศุสัตว์ 2557 สอบ กรมปศุสัตว์ 57 กรมปศุสัตว์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ/รายละเอียด คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments