กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 ต.ค. -03 พ.ย. 2557  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

“กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 ต.ค. -03 พ.ย. 2557  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15816 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ต.ค. – 03 พ.ย. 2557
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ด้วยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว รายละเอียดดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินดือนที่จะได้รับ

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 -16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2554 กำหนด

2. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 7 ตำแหน่ง

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศรับสมัครสอบฯ

สมัครงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งานราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัคร สอบ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2557 สอบ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 57 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ/รายละเอียด คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments