มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 -18 ต.ค. 2557  ครู (สังคมศึกษา),ครูพี่เลี้ยง,นักวิจัย


ฝากประชาสัมพันธ์

“มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 -18 ต.ค. 2557  ครู (สังคมศึกษา),ครูพี่เลี้ยง,นักวิจัย”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15815 หรือ
ตำแหน่ง: ครู (สังคมศึกษา),ครูพี่เลี้ยง,นักวิจัย
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 11,500-21,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 – 18 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิจัย
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ สาขาวิจัย /วิจัยการศึกษา /การวัดและประเมินผลการศึกษา /สถิติ / สถิติประยุกต์ /รัฐศาสตร์ /รัฐประศาสนศาสตร์ /การบริหารรัฐกิจ /ประชากรศาสตร์ /เศรษฐศาสตร์ /ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ การบริหารการพัฒนา /การพัฒนาสังคม /การพัฒนาชุมชน /การพัฒนาชนบท / สังคมวิทยา /มานุษยวิทยา /สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือทางบริหารธุรกิจ และต้องเป็นหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา
– จัดทำโครงการวิจัย สร้างเครื่องมือ และสรุปรายงาน
– วิเคราะห์ข้อมูล แปรผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป หรือเครื่องมือทางสถิติอื่น
– ปฏิบัติงานภาคสนาม
– ปฏิบัติงานตามกรอบภาระงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : ครู (สังคมศึกษา)
อัตราเงินเดือน : 17,290/18,300 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา หรือการสอนสังคมศึกษา
2) มีใบประกอบวิชาชีพครู หรืออยู่ระหว่างดำเนินการขอใบประกอบวิชาชีพครู และต้องมีเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าอยู่ระหว่างดำเนินการขอใบประกอบวิชาชีพครูมาแสดงด้วย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน


ชื่อตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านคหกรรมศาสตร์ สาขาโภชนาการชุมชน พัฒนาการเด็กและครอบครัว ธุรกิจอาหาร อาหารและโภชนาการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือการดูแลเด็ก
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานดูแลเด็กปฐมวัย

สมัครงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี งานราชการ อุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัคร สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2557 สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 57 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ/รายละเอียด คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments