รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -31 ต.ค. 2557  วิศวกรซ่อมบำรุง,เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุง


ฝากประชาสัมพันธ์

“รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -31 ต.ค. 2557  วิศวกรซ่อมบำรุง,เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุง”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15783 หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรซ่อมบำรุง,เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 35
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**วิศวกรซ่อมบำรุง

ตำแหน่ง วิศวกรซ่อมบำรุง (หลายอัตรา)

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3-31 ตุลาคม 2557

กรณีสมัครด้วยตนเองจะได้รับการทดสอบทันที (คุณสมบัติตรงตามประกาศ)

ความรับผิดชอบหลัก

ตรวจสอบประสิทธิภาพของผู้รับเหมาซ่อมบำรุงตรวจสอบเหตุการณ์ทางเทคนิค
ทำรายงาน และนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์แนวทางพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล/ แมคาทรอนิกส์/ อิเล็กทรอนิกส์/ ไฟฟ้า และไฟฟ้ากำลัง/ โทรคมนาคม/ โยธา และคอมพิวเตอร์
มีประสบการณ์ในด้านงานซ่อมบำรุง PM ในโรงงานผลิต หรือ งานด้าน Utilities & Facilities จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ด้านขนส่งมวลชน หรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถติดต่อสื่อสารโดยการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย-อังกฤษ ได้ดี
มีทักษะในการวางแผน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ติดต่อแผนกสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือส่งประวัติการทำงาน, หลักฐานการศึกษา, พร้อมรูปถ่าย

มาที่ E-Mail: recruitment@bangkokmetro.co.th หรือ .co.thnapapornk@bangkokmetro
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 189 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-354-2000 ต่อ 3101-3103, 3105-3106 โทรสาร. 02-354-2020 หรือโทร 089-1233073
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. (กรณีมาสมัครด้วยตนเอง)


เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

ความรับผิดชอบหลัก

รับผิดชอบงานเอกสารต่าง ๆ
ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
จัดทำรายงานประจำเดือน
จดบันทึกรายงานการประชุม
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และต้อนรับคณะเยี่ยมชมเมื่อมีกิจกรรมภายในหน่วยงาน
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-28 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานธุรการ อย่างน้อย 2 ปี
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี
พูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสื่อสารได้
มีความรับผิดชอบและมุ่งผลสำเร็จของงาน
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

สมัครงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ งานราชการ รถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัคร สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 2557 สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 57 รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments