งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -16 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงองค์กร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -16 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงองค์กร”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15775 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงองค์กร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงองค์กร

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

กำหนดนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติสากล และตามแนวทางที่ทางการกำหนด และทบทวนทุกปี
วิเคราะห์ความเสี่ยงของธนาคารในระดับองค์กร ที่อาจส่งผลต่อฐานะการเงิน และผลดำเนินงานของธนาคาร ประเมินผลกระทบและแนวโน้มความเสี่ยง และเสนอแนวทางจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ/ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาสั่งการ
บริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยติดตาม ควบคุม ดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมทั้งประเมินและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
เป็นศูนย์กลางการประสานงานของหน่วยงานต่างๆ และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและแผนบริหารความเสี่ยง โดยติดตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRIs) และรายงานความเสี่ยงตามระยะเวลาที่กำหนด
สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการผลิตภัณฑ์รวมถึงการติดตามรายงานผลต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามความถี่ที่กำหนด
บริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงานในฐานะเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) โดยมีหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Manager) ให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร /การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน /การประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน /การจัดการข้อมูล
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่ควรมี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล

การรับสมัครและการคัดเลือก

กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557
กรุณาแนบไฟล์ Resume และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments