ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ –  เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารกระบวนการ CRM


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ –  เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารกระบวนการ CRM”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15774 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารกระบวนการ CRM
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารกระบวนการ CRM

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลในการพัฒนากระบวนการใช้ระบบงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ดำเนินการร่วมกับทีมวิเคราะห์ความสัมพันธ์ลูกค้าและ MIS ทีมบริหารระบบงาน CRM และทีมบริหารแคมเปญผลิตภัณฑ์และบริการในการกำหนดขั้นตอนการนำเสนอแคมเปญให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ดำเนินการร่วมกับสาขาและสำนักงานเขตในการวางแผนนำเสนอแคมเปญ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้กับลูกค้าขนาดเล็กและรายย่อย
ดำเนินการถ่ายทอด สื่อสารวัตถุประสงค์ ประเภท และวิธีใช้แคมเปญ ให้สาขารับรู้และเข้าใจใช้งานได้ถูกต้อง
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาให้สาขากรณีแคมเปญมีปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้ตามแผนงานที่กำหนด
รวบรวมผลตอบรับจากช่องทางต่างๆ เพื่อส่งต่อให้ทีมที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาต่อไป
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลการใช้งานระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อให้การให้บริการระบบงาน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ใช้งานได้ตามเป้าหมาย
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลในการวัดผล การติดตามผลในแต่ละแคมเปญ เพื่อใช้ในการวางแผน กำหนดกลยุทธ์ และการนำเสนอผลการใช้งานระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ประสานงานในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (User Help Desk) ให้กับสาขาผู้ใช้งานระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ดำเนินการร่วมกับสาขาและสำนักงานเขต ในการกระตุ้นให้เกิดการใช้งานระบบและแคมเปญ

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
อายุไม่เกิน 35 ปี
มีความรู้ความสามารถด้านวิเคราะห์ตลาดธุรกิจของธนาคาร
มีความรู้ด้านการพัฒนา วิเคราะห์ และวางแผนผลิตภัณฑ์ การบริหารการตลาด การส่งเสริมการตลาด การบริหารสารสนเทศด้านการตลาด หรือมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะและความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Access ได้เป็นอย่างดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆจากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใดๆว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใดๆที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments