ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -15 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส สวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ (งานพนักงานสัมพันธ์)


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -15 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส สวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ (งานพนักงานสัมพันธ์)”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15773 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส สวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ (งานพนักงานสัมพันธ์)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส สวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ (งานพนักงานสัมพันธ์)

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

1. ประสานงานและดำเนินการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน

2. ประสานงานและติดตามงาน หรือปัญหาที่มีการหารือในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน

3. ประสานงานกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจของธนาคาร

4. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จากพนักงานและลูกค้า

5. รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินการยุติข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ จากพนักงาน และสหภาพแรงงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

6. ติดตามระเบียบ ข้อบังคับ สหภาพการจ้างของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารพาณิชย์ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่วมวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อปรับปรุงระเบียบข้อบังคับด้านการพนักงาน

7. ร่วมดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินทดแทนตามกฎหมาย

8. ติดตามการปฏิบัติตาม พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือปฏิบัติตามมาตรการด้านแรงงานที่ทางราชการกำหนด

9. ร่วมส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน เพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจ และความเข้าใจที่ดีต่อธนาคาร โดยจัดกิจกรรมและสื่อสารกับพนักงาน ตลอดจนดำเนินการต่างๆเพื่ป้องกันปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้และความเข้าใจเรื่องแรงงานสัมพันธ์

– มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในด้านการประสานงาน

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติได้ดี และสามารถใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

การรับสมัครและการคัดเลือก

กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557
กรุณาแนบไฟล์ Resume และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments