กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 เปิดรับสมัครสอบ 2 -12 ต.ค. 2557  ทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) รุ่นที่ 25 (คุณวุฒิ ป.6)


ฝากประชาสัมพันธ์

“กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 เปิดรับสมัครสอบ 2 -12 ต.ค. 2557  ทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) รุ่นที่ 25
(คุณวุฒิ ป.6)”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15766 หรือ
ตำแหน่ง: ทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) รุ่นที่ 25
(คุณวุฒิ ป.6)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 164
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 12 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 ประกาศ รับสมัครทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) รุ่นที่ 25 จำนวน 164 นาย **ทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) อาสาสมัคร เพราะฉะนั้น ผู้สมัครได้คือผู้ที่ยังไม่เกณฑ์ทหาร หรือจับได้ฉลากดำ (ไม่รับทหารกองหนุนจาก นศท.หรือทหารกองประจำการปลดแล้ว)**

คุณสมบัติผู้เข้ารับสมัคร
1. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2. วุฒิไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)
3. ไม่เป็นสมณเพศ ไม่เป็นนักบวชหรือนักพรตในศาสนาอื่น ๆ
4. เป็นทหารกองเกิน ซึ่งมีอายุ 18-25 ปี (เกิด พ.ศ. 2532-2539)
5. ไม่รับผู้จบ ร.ด.ปี 3 ขึ้นไป และทหารกองหนุน
6. ต้องไม่เป็นคนพิการ ทุพพลภาพ หรือไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร มีส่วนสูง 160 ซม.ขึ้นไป
7. ไม่ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกปลดจากราชการ
8. ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา
9. ไม่เป็นผู้ซึ่งเคยถูกพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก (เว้นความผิดลหุโทษ หรือความผิดซึ่งกระทำโดยประมาท)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร และบิดามารดา จำนวน 1 ฉบับ พร้อมตัวจริง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมตัวจริง
3. สำเนา สด.9 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ พร้อมตัวจริง
4. สำเนาการจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
5. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมตัวจริง
6. สำเนามรณบัตรของบิดามารดา (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมตัวจริง
7. สำเนาใบสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมตัวจริง
8. สำเนาวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6 จำนวน 1 ฉบับ
9. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

กำหนดการทดสอบ/ตรวจโรค
ทดสอบร่างกาย วันที่ 13 ต.ค.57 เวลา 08.00-12.00 น.
ประกาศผลขั้นที่ 1 วันที่ 14 ต.ค.57 เวลา 07.00 น.
ทดสอบกำลังใจ (9 สถานี) วันที่ 14 ต.ค.57 เวลา 08.00-16.30 น.
สัมภาษณ์/ตรวจโรค วันที่ 15 ต.ค.57 เวลา 08.00-16.30 น.
ประกาศผลครั้งสุดท้าย วันที่ 16 ต.ค.57 เวลา 09.00 น.
รายงานตัวเข้ารับการฝึก วันที่ 1 พ.ย.57 เวลา 08.30-16.30 น.

สมัครงาน กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 งานราชการ ลพบุรี กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 รับสมัคร สอบ กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 2557 สอบ กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 57 กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 :ตนเอง  

สนใจเริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2-12 ต.ค. 57 สถานที่รับสมัคร กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ กองพันจู่โจม ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรบ้านเมือง (036) 412648 ทหาร 37724, 37725 มือถือ 081-9918415, 084-8798105

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ/รายละเอียด คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments