งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -08 ต.ค. 2557  ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย (Team Leader) ทีมธุรกิจการเกษตร 3

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -08 ต.ค. 2557  ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย (Team Leader) ทีมธุรกิจการเกษตร 3”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15722 หรือ
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย (Team Leader) ทีมธุรกิจการเกษตร 3
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 08 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารฝ่าย (Team Leader) ทีมธุรกิจการเกษตร 3 ระดับเทียบเท่าผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย FVP สังกัดกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 1 สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Responsibilities) ดังนี้

กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานของหน่วยงานทั้งด้านการตลาดและการบริหารงาน
บริหารจัดการ Portfolio ของลูกค้าสินเชื่อขนาดใหญ่ในกลุ่มธุรกิจการเกษตร
กำกับดูแลการอำนวยสินเชื่อ การติดตามคุณภาพของสินเชื่อ และการปรับปรุงหนี้
ให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการเงิน การลงทุน การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจ และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า
กำหนดกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจของธนาคารโดยการขายผลิตภัณฑ์และบริการทุกประเภทให้กับลูกค้าในลักษณะ One Stop Service
กำกับดูแลการประสานงานกับสายงานบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาอนุมัติ / กลั่นกรองสินเชื่อ
บริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงานในฐานะเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) โดยมีหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Manager) ให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

คุณสมบัติตำแหน่งงาน (Key Qualifications) ในแต่ละทีม ตามรายละเอียด ดังนี้

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ / บริหารความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ อย่างน้อย 7-10 ปี
มีประสบการณ์บริหารความเสี่ยงสินเชื่อ ปรับโครงสร้างหนี้ การเงินธุรกิจ Debt Capital Markets การลงทุนในธุรกิจธนาคาร และ/หรือตลาดโลก
สามารถสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงธุรกิจที่ประสบความสำเร็จใหม่ การสิ้นสุดการทำธุรกรรม และพัฒนาเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
มีทักษะการบริหารจัดการทีม และ Portfolio ขนาดใหญ่
มีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี
มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
มีความรู้ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
มีความรู้ในกระบวนการทำงานด้านผลิตภัณฑ์ (Cash Management, Trade Finance และ FX)
มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ Derivatives และ Structured Financing

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ขั้นตอนการรับสมัคร

การรับสมัคร ทดสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัคร ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น และเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามได้ที่ งานสรรหาคัดเลือก ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล E-mail : hr.recruit@ktb.co.th

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้างต้น และสนใจสมัครเข้าปฏิบัติงานกับธนาคารได้ ดังนี้

เขียนจดหมายสมัครงาน พร้อมกับกรอกประวัติส่วนตัว และข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่าน ได้แก่

– งานและความรับผิดชอบปัจจุบัน

– ผลงานในอดีตที่ภูมิใจ

– จุดเด่นในการปฏิบัติงาน

– ประสบการณ์หรือความสามารถพิเศษอื่น ๆ

– โปรดแจ้งข้อมูลที่ท่านเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับการรับท่านเข้าปฏิบัติงาน

– ผลตอบแทนที่ต้องการ

เอกสารประกอบการสมัคร

– รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
– เอกสารการศึกษา
– สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาหลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร ตำรวจ หรือได้รับการยกเว้นการรับราชการทหาร

แนบเอกสารการสมัครงานข้างต้นแล้วส่งมาที่ Email: hr.recruit@ktb.co.th

(โปรดระบุตำแหน่งที่สมัครให้ชัดเจน)

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 8 ตุลาคม 2557

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัคร และเรียกผู้สมัครเข้ารับการทดสอบเป็นรายบุคคล
ทดสอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครตามที่ธนาคารต้องการเข้าปฏิบัติงาน

และธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น
หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามได้ที่ งานสรรหาคัดเลือก ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2208-7738

E-mail : hr.recruit@ktb.co.th

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ/รายละเอียด คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments