ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -20 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส สนับสนุนบริการจัดการทางการเงิน (Cash Management Implementation Officer)


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -20 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส สนับสนุนบริการจัดการทางการเงิน (Cash Management Implementation Officer)”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15721 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส สนับสนุนบริการจัดการทางการเงิน (Cash Management Implementation Officer)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

1. ให้ข้อแนะนำ คำปรึกษา รวมถึงการแก้ไขปัญหาภายหลังการใช้บริหารผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่สาขาและหน่วยงานภายในธนาคาร และลูกค้าหน่วยงาน โดยรับแจ้งและแก้ไขปัญหาในการใช้บริการ

2. รวบรวมข้อมูลการใช้บริการ และปัญหาที่เกิดขึ้นของลูกค้า สาขาและหน่วยงานภายในธนาคาร โดยรับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในความรับผิดชอบ ผ่านช่องทางการรับข้อมูลของธนาคาร

3. ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาแก่ลูกค้า Corporate โดยเป็น Second Line ให้กับทีม 1551 กรณีลูกค้าต้องการรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

4. ดูแลและสนับสนุนกลุ่มลูกค้า Cash Management ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ

5. ประสานงานระหว่างสาขา ลูกค้า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข และปรับปรุงคืนเงิน และ/หรือ ขอตัดบัญชีลูกค้ากรณีที่ลูกค้าตัดบัญชีโดยไม่ได้รับชำระเงินหรือบริการ เนื่องจากการชำระผิดบริษัท หรือผิดพลาดทางการเงิน ในบริการด้าน Cash Management

6. ประสานงานและจัดส่งข้อมูลวิเคราะห์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในความรับผิดชอบต่อไป

7. สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข(FAQ) ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมเป็นศูนย์กลางของข้อมูลผลิตภัณฑ์ในความรับผิดชอบ

8. ติดตามผลการใช้บริการ พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามการใช้บริการผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

9. จัดอบรมสัมมนาให้แก่ลูกค้า เพื่อชักจูงและกระตุ้นให้ลูกค้าใช้บริการ Cash Management ของธนาคาร

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– มีทักษะด้านการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูล

– มีทักษะด้านการประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอ

– มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่ควรมี

– มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน

การรับสมัครและการคัดเลือก

กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557
กรุณาแนบไฟล์ Resume และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็น การดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments