สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -27 ต.ค. 2557  นักพัฒนาองค์กร


ฝากประชาสัมพันธ์

“สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -27 ต.ค. 2557  นักพัฒนาองค์กร”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15699 หรือ
ตำแหน่ง: นักพัฒนาองค์กร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


นักพัฒนาองค์กร/งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 2 ขึ้นไป
ด้าน : การคำนวณและสถิติ มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและหลักการในการพัฒนาองค์กร เช่น 5ส /ISO / Productivity/มอก. / TQM /ทักษะการถ่ายทอดความรู้ การนำเสนอ มีความรู้ด้านระบบ IT สำนักงาน

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีทักษะด้านการคำนวณและสถิติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วางแผน ควบคุม และบริหารโครงการ ด้านการพัฒนาองค์กร และการนำเครื่องมือใหม่ๆ ด้านการพัฒนาองค์กรมาประยุกต์ใช้
2 ประสานงานและควบคุมเอกสาร ระบบคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 13485 ของหน่วยวิจัย และห้องปฏิบัติการ รวมถึงการประสานงานให้หน่วยงานปฏิบัติตาม และดำรงไว้ซึ่งกระบวนการของระบบคุณภาพ
3 การจัดทำ SLA และสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ Service Unit
4 คำนวณ Productivity สำหรับกลุ่มวิจัยและกลุ่มสนับสนุน
5 ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ที่งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร รับผิดชอบอยู่ อาทิ การประชุมประจำปี การจัด Knowledge Sharing เป็นต้น

สมัครงาน สวทช. งานราชการ สวทช. รับสมัคร สอบ สวทช. 2557 สอบ สวทช. 57 สวทช. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ สวทช. คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments