สวทช เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัััดนี้ -10 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ฝากประชาสัมพันธ์

“สวทช เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัััดนี้ -10 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15698 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัััดนี้ – 10 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/งานวิเคราะห์อุตสาหกรรมและประเมินผล

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : Administration
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารงานทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
2 มีประสบการณ์ในการจัดฝึกอบรม
3 มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO9001:2000
4 มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และทำงานเป็นทีมได้ดี
5 สามารถพิมพ์ดีด ใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word,Excel,Power point และสามารถสื่อสารค้นหาข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ดำเนินงานและประสานงานให้ความร่วมมือ สนับสนุนและบริการภายในและภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนงานบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และถูกต้อง
2 รวบรวมข้อมูลผลงานของกลุ่มและจัดทำรายงาน ผลงานของกลุ่ม รายเดือน รายไตรมาศ และรายปี
3 ดำเนินการด้านงานสารบรรณ (การร่างหนังสือ จัดทำเอกสาร และการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบของกลุ่มงานที่รับผิดชอบ)
4 ช่วยดำเนินการ และประสานการจัดฝึกอบรมภายในและภายนอกสถานที่

สมัครงาน สวทช งานราชการ สวทช รับสมัคร สอบ สวทช 2557 สอบ สวทช 57 สวทช เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ สวทช คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments