งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บััดนี้ -31 ต.ค. 2557  นักวิชาการ/วิศวกร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บััดนี้ -31 ต.ค. 2557  นักวิชาการ/วิศวกร”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15694 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการ/วิศวกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บััดนี้ – 31 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


นักวิชาการ/ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ทุกสาขา
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : การถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 สามารถจัดการปัญหาเฉพาะหน้าและความขัดแย้งได้
2 ทักษะในการเป็นผู้นำกิจกรรมหรือถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ประสานงานและดำเนินการจัดกิจกรรมด้านการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน
2 สื่อสารและประสานงานชุมชนในพื้นที่ หน่วยงานภายในและภายนอก สวทช. เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้
3 จัดทำสื่อและเอกสารสำหรับเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ และสามารถเขียนหลักสูตรสำหรับกิจกรรมการอบรมสู่สาธารณะได้
4 สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ตลอดเวลา และระยะเวลาหลายวันได้ และสามารถทำงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้
5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


วิศวกร/งานบริหารอาคารสถานที่

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
ด้าน : งานซ่อมบำรุง ดูแลบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร งานด้านการจัดการพลังงาน

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 สามารถใช้โปรแกรม Autocad ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างบริหารงานระบบอาคาร
2 งานปรับปรุง / ต่อเติมแก้ไข งานระบบประกอบอาคาร
3 งานปรับปรุง / ต่อเติมแก้ไข พื้นที่ภายใน – ภายนอกอาคาร
4 ปฏิบัติงานด้านการจัดการพลังงานตามแผนงานของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สมัครงาน สวทช. งานราชการ สวทช. รับสมัคร สอบ สวทช. 2557 สอบ สวทช. 57 สวทช. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments