กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 -10 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


ฝากประชาสัมพันธ์

“กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 -10 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15614 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 – 10 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาคอมพิวเตอร์
2.ผ่านการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือผ่านการอบรมเกี่ยวกับสายงานคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 หลักสูตร (หลักสูตรละไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง) หรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 ปี
3. มีความรู้ความสามารถในการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือดูแลระบบปฏิบัติการ UNIX, Window หรือระบบ Internet หรือสามารถ ระบบฐานข้อมูล ( DBMS ) หรือสามารถพัฒนา Website ได้
4 มีความคิดในการริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบที่ดี
5 มีบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจาและวุฒิภาวะอารมณ์ที่ดี
6 มีมนุษยสัมพันธ์ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.1 ดูแล จัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในหน่วยงานและการประสานงานกับส่วนกลาง
1.2 ควบคุม ดูแลระบบฐานข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซ่อม/แก้ไขปัญหาขัดข้องของโปรแกรมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
1.3 จัดเก็บ ประมวลข้อมูล ปรับปรุง ปรับแก้ และจัดทำรายงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 1.2 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 2.1 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานทั่วไป 2.2 การใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 2.3 การเขียนโปรแกรมคำสั่งคอมพิวเตอร์ 2.4 การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : โดยวิธีทดสอบตัวอย่างงาน

– สมรรถนะ
คุณสมบัติส่วนบุคคล 3.1 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 3.2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทาง อารมณ์ 3.3 ทัศนคติ และแรงจูงใจ 3.4 มีทักษะการวางแผน และการแก้ไขปัญหา
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ แต่ละประเภท ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

สมัครงาน กรมปศุสัตว์ งานราชการ กรมปศุสัตว์ รับสมัคร สอบ กรมปศุสัตว์ 2557 สอบ กรมปศุสัตว์ 57 กรมปศุสัตว์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments