งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 -21 ต.ค. 2557  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 -21 ต.ค. 2557  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15611 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 21 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดวุฒิ : หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (บัญชี ก) (วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางอนามัยสิ่งแวดล้อมทางอาชีวอนามัย ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทางสาธารณสุขศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทางอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
หรือสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)
หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (บัญชี ข) (วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางอนามัย
สิ่งแวดล้อม ทางอาชีวอนามัย ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทางสาธารณสุขศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือทางอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม)
หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (บัญชี ค) (วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หรือสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หน่วยที่ 1
หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1) ความรู้เกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ระบาดวิทยา และการสอบสวนโรค กฎหมาย /อนุสัญญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
2) ความรู้ความสามารถด้านการประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์เหตุการณ์เพื่อนำเสนอ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หน่วยที่ 2
หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรมพิษวิทยาอุตสาหกรรม พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ระบบ ISO สำหรับการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงภัยต่อสุขภาพและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

หน่วยที่ 3
หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรู้ความสามารถด้านระบาดวิทยา
(2) ความรู้พื้นฐานด้านโรคที่พบบ่อยในงานสาธารณสุข
(3) ความรู้ด้านการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของ กรมควบคุมโรค 

สมัครงาน กรมควบคุมโรค งานราชการ กรมควบคุมโรค รับสมัคร สอบ กรมควบคุมโรค 2557 สอบ กรมควบคุมโรค 57 กรมควบคุมโรค เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมควบคุมโรค :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ กรมควบคุมโรค คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments