สอบท้องถิ่น อบต.ดอนหายโศก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 ก.ย. -13 ต.ค. 2557  จท.บันทึกข้อมูล,ช่างไฟฟ้า,จท.ธุรการ,จท.การเงินและบัญชี,จพ.จัดเก็บรายได้,นายช่างโยธา,นวก.ส่งเสริมสุขภาพ,นวก.เกษตร,นวก.การเงินและบัญชี


ฝากประชาสัมพันธ์

“สอบท้องถิ่น อบต.ดอนหายโศก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 ก.ย. -13 ต.ค. 2557  จท.บันทึกข้อมูล,ช่างไฟฟ้า,จท.ธุรการ,จท.การเงินและบัญชี,จพ.จัดเก็บรายได้,นายช่างโยธา,นวก.ส่งเสริมสุขภาพ,นวก.เกษตร,นวก.การเงินและบัญชี”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15582 หรือ
ตำแหน่ง: จท.บันทึกข้อมูล,ช่างไฟฟ้า,จท.ธุรการ,จท.การเงินและบัญชี,จพ.จัดเก็บรายได้,นายช่างโยธา,นวก.ส่งเสริมสุขภาพ,นวก.เกษตร,นวก.การเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,440-15,060
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: อุุดรธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ก.ย. – 13 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สอบท้องถิ่น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานรส่วนตำบล จำนวน 9 อัตรา 9 ตำแหน่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (5) และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2555 ลงวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 ประกอบมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี) ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขัน

1.1 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

ประกอบด้วย

(1) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 จำนวน 1 อัตรา

(2)ช่างไฟฟ้า 1 จำนวน 1 อัตรา

(3) เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 จำนวน 1 อัตรา

(4) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 จำนวน 1 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1.2 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ประกอบด้วย

(1) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 จำนวน 1 อัตรา

(2) นายช่างโยธา 2 จำนวน 1 อัตรา

1.3 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ประกอบด้วย

(1) นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3 จำนวน 1 อัตรา

(2) นักวิชาการเกษตร 3 จำนวน 1 อัตรา

(3) นักวิชาการเงินและบัญชี 3 จำนวน 1 อัตรา

ประกาศสมัครงาน สอบท้องถิ่น อบต.ดอนหายโศก งานราชการ อุุดรธานี สอบท้องถิ่น อบต.ดอนหายโศก รับสมัคร สอบ สอบท้องถิ่น อบต.ดอนหายโศก 2557 สอบ สอบท้องถิ่น อบต.ดอนหายโศก 57 สอบท้องถิ่น อบต.ดอนหายโศก เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น อบต.ดอนหายโศก  :ตนเอง

ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครสอบพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ันที่ 23 เดือนกันยายน ถึงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) และสามารถขอทราบรายละเอียดได้ที่ donhaisok.go.th ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โทร. 082-250448

ขอประกาศแก้ไขเบอร์โทรศัพท์ อบต.ดอนหายโศก เนื่องจากเบอร์เดิม(042 250448)เครือข่ายขัดข้อง จึงขอประกาศเปลี่ยนแปลงจากเบอร์ 042 250448 เป็นเบอร์ 042 219814

อ่านประกาศคลิกเลือกหน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments