งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ,  สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่น อบต.สร้อยพร้าว จ.อุดรฯ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 -31 ต.ค. 2557  จพ.ธุรการ,จพ.จัดเก็บรายได้,จพ.พัสดุ,นายช่างโยธา,บุคลากร,นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“สอบท้องถิ่น อบต.สร้อยพร้าว จ.อุดรฯ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 -31 ต.ค. 2557  จพ.ธุรการ,จพ.จัดเก็บรายได้,จพ.พัสดุ,นายช่างโยธา,บุคลากร,นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15580 หรือ
ตำแหน่ง: จพ.ธุรการ,จพ.จัดเก็บรายได้,จพ.พัสดุ,นายช่างโยธา,บุคลากร,นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,510-15,060
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 – 31 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งต่างๆ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2555 – 2557)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (5) มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2555 ลงวันที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ.2555 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี) ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน

1.1 ตำหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ประกอบด้วย

(1) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
(2) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
(3) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
(4) นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

1.2 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ประกอบด้วย

(1) บุคลากร จำนวน 1 อัตรา
(2) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน สอบท้องถิ่น อบต.สร้อยพร้าว จ.อุดรฯ งานราชการ อุดรธานี สอบท้องถิ่น อบต.สร้อยพร้าว จ.อุดรฯ รับสมัคร สอบ สอบท้องถิ่น อบต.สร้อยพร้าว จ.อุดรฯ 2557 สอบ สอบท้องถิ่น อบต.สร้อยพร้าว จ.อุดรฯ 57 สอบท้องถิ่น อบต.สร้อยพร้าว จ.อุดรฯ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น อบต.สร้อยพร้าว จ.อุดรฯ :ตนเอง

ขอและยื่นใบสมัครสอบพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว (อบต.สร้อยพร้าว) อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี หมายเลขโทรศัพท์ 042910009

ดาวน์โหลด» ประกาศ | คุณสมบัติ | หลักสูตรเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments