งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงาน.ปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 -27 ต.ค. 2557  นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“สำนักงาน.ปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 -27 ต.ค. 2557  นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15569 หรือ
ตำแหน่ง: นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 – 27 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดวุฒิ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางชีววิทยา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางฟิสิกส์ ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี ทางเคมี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านชีววิทยารังสี การกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยทางรังสี
2. ผลกระทบทางรังสีเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิต เพื่อการประเมินผลกระทบทางรังสีเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิต
3.มาตรฐานทางรังสี การวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสี การประเมินปริมาณรังสีและ
การประเมินผลกระทบทางรังสีในสิ่งมีชีวิตให้เป็นไปตามกฎหมาย
4.ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง กำหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. 2550 ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสีออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2549 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการจัดเก็บวัสดุพลอยได้ที่ขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ พ.ศ. 2554 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุพลอยได้ พ.ศ. 2554 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยอายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีประเภทวัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ. 2554 และระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบรายงานแสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้ที่มีไว้ในครอบครอง พ.ศ. 2554
ทักษะ/สมรรถนะ : ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยารังสี ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปเป็นอย่างดี เช่น Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft PowerPoint เป็นต้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความละเอียดรอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี คิดวิเคราะห์ การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน และการดำเนินการเชิงรุก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สมัครงาน สำนักงาน.ปรมาณูเพื่อสันติ งานราชการ สำนักงาน.ปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัคร สอบ สำนักงาน.ปรมาณูเพื่อสันติ 2557 สอบ สำนักงาน.ปรมาณูเพื่อสันติ 57 สำนักงาน.ปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงาน.ปรมาณูเพื่อสันติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments