กรมอุตสาหกรรม.พื้นฐานและ.การเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 -22 ก.ย. 2557  เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างเทคนิค,นายช่างรังวัด,นายช่างเครื่องกล,นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์,นายช่างศิลป์,นักวิชาการอุตสาหกรรม(ด้านสิ่งแวดล้อม),นักวิชาการอุตสาหกรรมแร่


ฝากประชาสัมพันธ์

“กรมอุตสาหกรรม.พื้นฐานและ.การเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 -22 ก.ย. 2557  เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างเทคนิค,นายช่างรังวัด,นายช่างเครื่องกล,นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์,นายช่างศิลป์,นักวิชาการอุตสาหกรรม(ด้านสิ่งแวดล้อม),นักวิชาการอุตสาหกรรมแร่”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15438 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างเทคนิค,นายช่างรังวัด,นายช่างเครื่องกล,นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์,นายช่างศิลป์,นักวิชาการอุตสาหกรรม(ด้านสิ่งแวดล้อม),นักวิชาการอุตสาหกรรมแร่
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 – 22 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการอุตสาหกรรมแร่
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมธรณี วิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการอุตสาหกรรม (ด้านสิ่งแวดล้อม)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การบัญชี หรือครุศาสตรอุตสาหกรรม


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลป์
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วิจิตรศิลป์ การออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟฟิค ศิลปหัตถกรรม


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวส.
– อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ช่างไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธา
อัตราเงินเดือน : 1 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ช่างก่อสร้าง และช่างโยธา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ช่างกลโรงงาน ช่างก่อสร้าง ช่างกลโลหะ ช่างยนต์ เขียนแบบอุตสาหกรรม


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างรังวัด
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง และช่างโยธา


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่ ช่างเขียนแบบ เครื่องกล ไฟฟ้า
เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : บัญชี


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ เลขานุการ บัญชี การตลาด และภาษาต่างประเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็นที่ยากพอสมควร รวบรวมสถิติ ควบคุม เก็บ พิมพ์ ค้นหาหนังสือเอกสารทางราชการ จัดทำรายงานการประชุม จัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ เพื่อใช้ในการจัดการงานต่าง ๆ ติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน กรมอุตสาหกรรม.พื้นฐานและ.การเหมืองแร่ งานราชการ กรมอุตสาหกรรม.พื้นฐานและ.การเหมืองแร่ รับสมัคร สอบ กรมอุตสาหกรรม.พื้นฐานและ.การเหมืองแร่ 2557 สอบ กรมอุตสาหกรรม.พื้นฐานและ.การเหมืองแร่ 57 กรมอุตสาหกรรม.พื้นฐานและ.การเหมืองแร่ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอุตสาหกรรม.พื้นฐานและ.การเหมืองแร่ :online  

**ต้องรอให้ถึงวันรับสมัคร 16 ก.ย.57 จึงจะสามารถเข้าหน้ารับสมัครออนไลน์ได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ กรมอุตสาหกรรม.พื้นฐานและ.การเหมืองแร่ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments