กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -30 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


ฝากประชาสัมพันธ์

“กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -30 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15423 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 10,200
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กรมพลศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำกลุ่มแผนงาน กองกลาง 1 อัตรา

กลุ่มแผนงาน กองกลาง มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,200 บาท เพื่อปฏิบัติงานแผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผลโครงการฯ ประจำกลุ่มแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยปฏิบัติงาน วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. (หากผลการปฏิบัติงานดี จะมีการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างและต่อสัญญาในปีงบประมาณต่อไป)

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Word, Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี (หากสามารถระบุความเร็วในการพิมพ์ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเบื้องต้น (ส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF File)

1. .ใบสมัครที่มีรูปถ่ายประกอบ จำนวน 1 ชุด (ตามแบบฟอร์มที่แนบมา)

2. ประวัติส่วนตัวเบื้องต้น (Resume)

หลักฐานการรับสมัคร (นำมาแสดงเมื่อผ่านการพิจารณาเบื้องต้นแล้ว)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาหลักฐานการจบการศึกษา (Tran script) จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ

5. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ฉบับ

เกณฑ์การพิจารณา

1. พิจารณาเบื้องต้นจากใบสมัครที่จัดส่งให้ส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

2. หากมีประวัติที่น่าสนใจ จะมีการประสานแจ้งผู้สมัครเพื่อเข้ารับการทดสอบการใช้โปรแกรม Microsoft Office และสัมภาษณ์

สมัครงาน กรมพลศึกษา งานราชการ กรมพลศึกษา รับสมัคร สอบ กรมพลศึกษา 2557 สอบ กรมพลศึกษา 57 กรมพลศึกษา เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ กรมพลศึกษา :email  

สามารถส่งประวัติผ่านทาง email: arunnee.a@dpe.go.th พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่ชัดเจน สอบถามรายละเอียดโทร. 022146321

ระเบียบการรับสมัคร | ใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments