ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -19 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่กลั่นกรองสินเชื่อ


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -19 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่กลั่นกรองสินเชื่อ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15397 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กลั่นกรองสินเชื่อ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่กลั่นกรองสินเชื่อ ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อนครหลวง

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

– กลั่นกรองเรื่องที่เสนอขอสินเชื่อธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายสินเชื่อและระเบียบว่าด้วยการอำนวยสินเชื่อของธนาคาร

– กลั่นกรองการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ทางการเงิน สมมติฐาน และปัจจัยสนับสนุนที่ใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ

– ให้ความเห็นในการจัดอันดับความเสี่ยงของลูกค้า

– ประเมินความ เหมาะสมและเพียงพอของข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

– ประเมินความเสี่ยงในการให้สินเชื่อและตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง

– จัดทำความเห็นของผู้กลั่นกรองสินเชื่อ หรือ Review Report พร้อมทั้งให้ความเห็นต่อรายงานการขออนุมัติสินเชื่อ

– ประสานงานกับสำนักงานธุรกิจ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการกลั่นกรองสินเชื่อ

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีความรอบรู้ และประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อในธุรกิจประเภทต่างๆ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

– สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้

– มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของธนาคาร

– มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่ควรมี

– ผ่านการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ด้านการเงิน หรือหลักสูตรที่เทียบเคียง

– มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง

– มีประสบการณ์ด้านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในธุรกิจประเภทต่างๆ

– มีความรอบรู้ในระเบียบ นโยบาย กฎเกณฑ์มาตรฐานสินเชื่อ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

ระยะเวลาในการรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 19 กันยายน 2557

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments