ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ 2 -22 ก.ย. 2557  สอบรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558


ฝากประชาสัมพันธ์

“ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ 2 -22 ก.ย. 2557  สอบรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15391 หรือ
ตำแหน่ง: สอบรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 22 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2-22 กันยายน 2557 ทาง Internet ทุนที่รับสมัครสอบมีดังนี้

ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1. ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน

2. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 58 ทุน

3. ทุนกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน

4. ทุน ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 ทุน

5. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 4 ทุน

6. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ จำนวน 1 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุน

ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

สมัครงาน ก.พ. งานราชการ ก.พ. รับสมัคร สอบ ก.พ. 2557 สอบ ก.พ. 57 ก.พ. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  ก.พ. :online  

ดาวน์โหลดประกาศที่เกี่ยวข้อง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  – ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วงยงานรัฐ ประจำปี 2558 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
 
  – ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
 
  – ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2558 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
 
  – ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
 
  – ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี 2558 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 08 ต.ค. 2557
สอบวันที่: 18-21 ต.ค. 2557
ประกาศผลสอบ: 09 ม.ค. 2558
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ ก.พ. คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments